Ustajnenie

KLIENTOM PONÚKAME USTAJNENIE KONÍ S CELODENNÝM POBYTOM NA PASTVINE

Stajňový box 3,5x4m               198 EUR

Cena zahŕňa celodenný dohľad a starostlivosť o koňa, čistenie boxu, vyvádzanie na pastvu, kontrola zdravotného stavu, neustály prísun objemového krmiva, optimalizácia kŕmnej dávky.

Chovný box 6x4m                     220 EUR

Cena zahŕňa celodenný dohľad a starostlivosť o kobylu so žriebäťom, čistenie boxu, vyvádzanie na pastvu, kontrola zdravotného stavu, neustály prísun objemového krmiva, optimalizácia kŕmnej dávky.

V cene ustajnenia je:

  • BOX (Chovné boxy  a klasické Stajňové boxy)
  • PASTVINY
  • SOCIÁLNE ZÁZEMIE RANČA
  • SEDLOVŇA
  • NEKRYTÁ JAZDIAREŇ A OKOLIE

Na našom ranči chováme kone pastevným chovom, čo im umožňuje žiť prirodzenejšie, vytvárať si sociálne vzťahy a priateľstvá s ostatnými členmi stáda a tráviť čas hrami a relaxáciou.

Snažíme sa minimalizovať pobyt koní v boxoch. Vychádzame z poznatkov divo žijúcich koní, kde sú kone približne 21 hodín z dňa v pohybe. Počas dňa prejdú vzdialenosť 10 až 15 km. Pri pohybe striedajú najrôznejšie povrchy a pôdy, blato pri vode, trávnaté plochy, ale aj tvrdý skalnatý povrch. Pohyb má pre koňa dôležitú úlohu, hlavne pre jeho krvný a lymfatický obeh. Samotné srdce by bez pohybu nemohlo čerpať dostatočne veľké množstvo krvi z dolných končatín, keďže kone majú v porovnaní s ich telesnou hmotnosťou malé srdce.

Pri ustajnení koní preto dbáme na to, aby mali dostatok pohybu a aby väčšinu času trávili na pastvine.

Výživa koní je založená na pestrosti stravy a dostatku všetkých potrebných látok. Prísun kvalitnej výživy ovplyvňuje stavbu ich tela, svalstvo, vnútorné orgány, správnu funkciu väzov, šliach, kĺbov a kostí, ako aj kvalitu kože, srsti a kopýt.